Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сърпово, общ. Силистра, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 70665
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 237 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 492 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 414 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 275 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 112 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 75 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 62 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 57 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 29 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сърпово, общ. Силистра, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 70665

Справката е генерирана на 27.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт