Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Съединение, общ. Търговище, обл. Търговище
Код по ЕКАТТЕ - 70545
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1016 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 907 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 905 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 840 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 754 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 576 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 513 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 514 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 512 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 545 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 538 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 532 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 518 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 544 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 538 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 416 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 422 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 410 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 398 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 386 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 369 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 367 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 352 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 281 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 257 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 252 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Съединение, общ. Търговище, обл. Търговище - Код по ЕКАТТЕ 70545

Справката е генерирана на 25.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт