Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сухострел, общ. Симитли, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 70370
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 335 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 397 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 363 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 251 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 125 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 64 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 47 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 30 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сухострел, общ. Симитли, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 70370

Справката е генерирана на 05.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт