Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сухово, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 70319
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 155 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 203 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 236 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 276 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 264 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 231 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 179 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 148 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 103 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сухово, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 70319

Справката е генерирана на 30.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт