Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Суха река, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 70264
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 112 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 78 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 79 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 51 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 14 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 5 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Суха река, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 70264

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт