Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Струиндол, общ. Белоградчик, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 69910
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 387 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 330 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 242 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 150 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 115 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 78 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 54 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 35 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 27 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Струиндол, общ. Белоградчик, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 69910

Справката е генерирана на 05.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт