Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна
Код по ЕКАТТЕ - 69763
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 393 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 396 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 525 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 599 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 892 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 939 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 921 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 923 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 931 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 930 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 923 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 923 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 922 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 911 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 889 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 884 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 899 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 903 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 886 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 894 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 927 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 921 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 938 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 936 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 923 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 936 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 936 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 917 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 895 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 919 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 912 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 893 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 878 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 917 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна - Код по ЕКАТТЕ 69763

Справката е генерирана на 20.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт