Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бояджик, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Код по ЕКАТТЕ - 05952
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2122 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2473 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2498 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2437 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2209 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2039 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1851 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1852 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1844 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1788 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1773 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1697 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1678 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1659 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1646 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1617 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1546 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1555 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1529 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1502 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1441 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1427 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1375 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1356 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1270 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1269 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бояджик, общ. Тунджа, обл. Ямбол - Код по ЕКАТТЕ 05952

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт