Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Стояново, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 69518
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 389 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 333 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 302 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 198 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 121 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 87 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 54 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 33 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Стояново, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 69518

Справката е генерирана на 06.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт