Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 69417
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1071 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1026 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 962 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 692 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 566 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 432 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 395 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 380 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 366 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 362 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 320 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 306 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 298 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 270 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 272 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 216 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 69417

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт