Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Стойково, общ. Хасково, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 69359
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 585 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 522 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 511 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 403 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 377 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 278 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 205 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 200 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 179 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Стойково, общ. Хасково, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 69359

Справката е генерирана на 23.09.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт