Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Старо село, общ. Сливен, обл. Сливен
Код по ЕКАТТЕ - 69081
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 620 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 681 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 643 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 521 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 408 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 348 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 308 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 297 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 290 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 292 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 266 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 245 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 244 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 235 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 188 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Старо село, общ. Сливен, обл. Сливен - Код по ЕКАТТЕ 69081

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт