Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Код по ЕКАТТЕ - 05863
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1699 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1888 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1812 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1769 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1642 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1458 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1331 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1321 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1331 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1321 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1254 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1235 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1068 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1027 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1002 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 961 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 915 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 899 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 886 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 871 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 852 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 832 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 803 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 764 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 751 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 748 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 781 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол - Код по ЕКАТТЕ 05863

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт