Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 68655
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1827 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1769 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1552 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1194 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 848 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 533 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 442 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 408 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 420 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 407 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 409 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 389 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 356 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 309 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 259 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 254 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 199 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 173 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 145 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 68655

Справката е генерирана на 26.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт