Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Средногорово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 68446
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1613 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1553 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1122 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 565 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 554 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 326 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 317 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 330 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 343 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 322 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 298 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 255 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 248 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 213 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Средногорово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 68446

Справката е генерирана на 02.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт