Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 68401
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 278 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 294 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 320 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 362 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 331 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 365 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 391 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 394 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 389 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 399 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 397 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 390 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 391 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 386 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 351 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 347 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 326 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 324 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 300 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 327 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 320 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 313 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 319 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 68401

Справката е генерирана на 17.05.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт