Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Срацимир, общ. Силистра, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 68254
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1183 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1238 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1192 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 976 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 683 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 536 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 495 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 476 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 469 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 464 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 485 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 483 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 468 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 477 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 419 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 405 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 416 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 419 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 393 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 369 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 360 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 343 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 289 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 247 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Срацимир, общ. Силистра, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 68254

Справката е генерирана на 28.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт