Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сполука, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 68240
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 991 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1033 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 675 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 400 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 319 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 133 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 77 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 46 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 22 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сполука, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 68240

Справката е генерирана на 08.05.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт