Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Спасовци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 68210
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 58 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 49 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 37 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 20 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 6 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 4 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 11 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Спасовци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 68210

Справката е генерирана на 22.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт