Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Спанци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 68165
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 143 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 129 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 98 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 76 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 45 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 25 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 14 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Спанци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 68165

Справката е генерирана на 22.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт