Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София
Код по ЕКАТТЕ - 05815
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 4927 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 6079 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 8646 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 12043 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 17774 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22459 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 23006 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 22925 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 23092 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 22856 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 22720 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 22476 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 22159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 21816 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 21418 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 21545 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 21505 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 21284 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 20728 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 20468 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 20346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 20504 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 20585 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 20578 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 20544 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 20444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 20345 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 20242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 20194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 20103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 19889 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 19594 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 19456 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 19300 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 19212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 19086 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 19012 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Ботевград, общ. Ботевград, обл. София - Код по ЕКАТТЕ 05815

Справката е генерирана на 19.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт