Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Код по ЕКАТТЕ - 68134
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
04.12.1985 1120925 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1114925 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1113674 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1116454 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1116823 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1112847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1114168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1122302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1133183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1142152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1091772 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1099507 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1113742 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1127556 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1138950 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1148429 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1154010 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1156796 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1162898 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1165503 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1174515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1202761 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1208097 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1213542 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1221292 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1228282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1231981 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1236047 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1238438 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1241675 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1242568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1221785 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 32
Справка за населението на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) - Код по ЕКАТТЕ 68134

Справката е генерирана на 28.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт