Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Солари, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 67996
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 62 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 63 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 44 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 31 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 23 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 19 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 15 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 10 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 9 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Солари, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 67996

Справката е генерирана на 17.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт