Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сливовник, общ. Белоградчик, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 67400
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 260 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 267 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 173 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 118 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 73 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 35 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 54 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 44 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 18 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сливовник, общ. Белоградчик, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 67400

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт