Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен
Код по ЕКАТТЕ - 67338
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 31522 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 35343 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 47331 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 69865 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 90187 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 102105 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 106212 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 106958 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 107267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 107011 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 106153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 105793 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 105530 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 104827 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 104869 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 100366 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 100134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 98960 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 97504 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 96010 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 95518 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 95400 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 94717 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 94456 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 93781 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 92478 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 91620 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 91042 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 90404 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 89723 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 89065 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 87895 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 87322 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 87063 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 86275 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 84985 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 83371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен - Код по ЕКАТТЕ 67338

Справката е генерирана на 30.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт