Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Скобелево, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 66809
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 552 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 680 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 705 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 715 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 493 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 265 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 206 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 155 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 96 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Скобелево, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 66809

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт