Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ситово, общ. Родопи, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 66651
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 797 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 720 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 673 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 462 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 198 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 106 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 98 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 145 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 69 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 16 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ситово, общ. Родопи, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 66651

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт