Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Богородица, общ. Петрич, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 66322
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 429 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 504 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 524 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 276 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 142 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 77 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 63 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 48 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 30 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Богородица, общ. Петрич, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 66322

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт