Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Селище, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 66055
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 853 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 856 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 791 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 702 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 498 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 398 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 341 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 312 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 319 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 320 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 350 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 287 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 339 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 331 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 321 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 292 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 251 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Селище, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 66055

Справката е генерирана на 18.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт