Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сейковци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 66007
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 65 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 66 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 55 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 19 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 15 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 7 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Сейковци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 66007

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт