Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Свинарски дол, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 65680
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 82 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 91 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 62 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 41 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 26 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 15 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 16 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 14 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 13 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Свинарски дол, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 65680

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт