Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Сбор, общ. Крумовград, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 65454
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
02.12.1975 325 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 272 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 79 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 0 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 33
Справка за населението на с. Сбор, общ. Крумовград, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 65454

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт