Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 65334
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 4703 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 7447 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 10630 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 14588 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 18989 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 24594 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 26096 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 26316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 26446 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 26565 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 26515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 26558 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 26323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 26226 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 26476 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 26507 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 26507 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 26511 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 26612 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 26847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 26905 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 26882 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 26892 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 27063 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 27086 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 26959 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 26255 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 26206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 26085 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 25858 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 25676 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 25279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 25054 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 24968 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 24908 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 24722 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 24770 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 65334

Справката е генерирана на 14.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт