Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 63673
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2687 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2823 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2476 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2347 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2190 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1861 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1623 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1584 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1584 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1591 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1594 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1570 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1523 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1521 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1540 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1497 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1485 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1447 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1453 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1442 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1453 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1441 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1434 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1437 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1421 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1365 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1328 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1261 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1240 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1250 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 63673

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт