Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 63570
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1583 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1538 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1390 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1335 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1437 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1255 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1138 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1116 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1028 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1020 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1021 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1028 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1015 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1037 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1031 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1032 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1017 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 996 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1022 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 996 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 63570

Справката е генерирана на 02.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт