Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Русаля, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 63416
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1401 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1379 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1122 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 868 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 615 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 518 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 426 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 442 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 450 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 432 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 410 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 406 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 364 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 349 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 348 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 324 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 313 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 275 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 247 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 246 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Русаля, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 63416

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт