Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Рожен, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 62918
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 290 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 352 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 372 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 148 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 76 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 56 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 48 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 29 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 19 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Рожен, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 62918

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт