Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Родопи, общ. Хасково, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 62880
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 605 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 602 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 528 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 402 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 311 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 213 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 183 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 161 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 151 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 120 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 107 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Родопи, общ. Хасково, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 62880

Справката е генерирана на 08.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт