Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 62699
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 383 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 433 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 418 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 469 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 729 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 778 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 802 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 801 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 796 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 826 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 839 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 832 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 837 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 833 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 825 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 852 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 820 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 809 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 801 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 794 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 753 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 748 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 915 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 893 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 892 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 885 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 889 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 886 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 880 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 870 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 860 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 863 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 871 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Рилци, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 62699

Справката е генерирана на 16.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт