Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 62640
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 842 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 961 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1162 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1473 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1813 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1894 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2532 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2548 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2526 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2531 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 2520 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 2220 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 2197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 2154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 2100 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2559 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2503 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2468 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2465 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2482 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2460 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2449 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2465 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2537 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2567 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2745 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2740 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2759 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2757 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2777 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2796 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2796 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2808 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 62640

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт