Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 05400
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 317 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 258 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 202 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 145 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 90 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 59 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 84 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 149 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 155 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 127 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Борики, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 05400

Справката е генерирана на 23.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт