Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Режинци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил
Код по ЕКАТТЕ - 62428
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 205 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 194 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 134 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 80 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 22 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 18 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 12 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 11 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Режинци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил - Код по ЕКАТТЕ 62428

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт