Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Рачевци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 62253
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 134 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 97 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 72 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 47 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 27 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 16 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 22 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 26 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 26 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Рачевци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 62253

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт