Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ракитна, общ. Симитли, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 61978
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
01.12.1965 611 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 311 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 226 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 189 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 161 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 134 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 108 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 34
Справка за населението на с. Ракитна, общ. Симитли, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 61978

Справката е генерирана на 26.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт