Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца
Код по ЕКАТТЕ - 61933
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1903 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2122 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2049 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2006 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1701 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1319 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1166 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1083 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1069 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1059 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1030 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1016 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 983 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 953 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 914 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 876 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 854 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 813 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 767 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 739 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 922 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 932 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 911 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 930 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 944 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 874 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 881 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 895 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 895 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца - Код по ЕКАТТЕ 61933

Справката е генерирана на 25.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт