Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Радковци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 61435
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 161 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 147 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 92 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 44 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 27 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 10 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 12 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 3 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 5 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Радковци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 61435

Справката е генерирана на 25.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт