Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Пъровци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 59121
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 75 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 69 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 55 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 48 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 11 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 6 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 9 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 11 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Пъровци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 59121

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт