Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 59080
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 9311 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 10268 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 12977 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 15321 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 16595 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 17136 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 16809 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 16690 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 16586 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 16496 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 16420 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 16395 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 16211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 16053 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 15995 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 15370 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 15266 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 15179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15017 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 14947 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 14800 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 14714 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 14375 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 14169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 13984 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 13733 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 13342 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 13219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 13101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 12983 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 12860 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 12533 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11915 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11813 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 59080

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт