Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бойновци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 05219
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 132 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 100 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 83 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 48 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 40 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 30 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 22 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 16 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 15 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бойновци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 05219

Справката е генерирана на 23.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт