Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
Код по ЕКАТТЕ - 58832
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1148 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1177 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1243 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1284 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1088 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 818 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 738 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 718 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 705 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 677 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 704 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 687 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 666 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 648 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 642 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 668 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 656 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 659 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 676 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 670 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 657 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 653 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 641 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 616 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 609 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 587 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 482 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 466 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 465 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 472 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 473 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 463 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 460 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 459 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 455 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 450 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич - Код по ЕКАТТЕ 58832

Справката е генерирана на 07.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт